درباره ما


شرکت تعاونی خزر مرغ تالش در شهرستان رضوانشهر شروع بکار نموده!


تاریخچه:

این مجموعه در سال 1381 توسط آقای فــرامرز نوروزی در شمال کشور، در شهرستان رضوانشهر (منطقه شادکوه ) تاسیس گردید و روند تکاملی آن به شرح زیر است

• احداث یک واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 15000 قطعه و تولید 2500000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی ( سال 1383 )

• افزایش ظرفیت از سال 1383 از 15000 قطعه به 35000 قطعه و تولید 5000000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی ( سال 1385 ) 

• تاسیس فارم دوم آن، با ظرفیت 35000 قطعه مرغ مادر گوشتی و تولید 5 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی ( سال 1388 ) که در 4 کیلومتری واحد شادکوه قرار دارد.تلفن تماس مستقیم با مدیرعامل :  09111833918
با تماس بگیرید

آدرس ایمیل ما

info@khazarmorghtalesh.ir  تماس با ما  

آب و هوا

خبرخوان